mandag 3. juni 2013

Øver på skogbrann i Nissedal

Mellom 30 og 40 mål skog skal svis av når Skien brannvesen er teknisk arrangør til en stor, realistisk brannøvelse på Bjønntjønn i Nissedal onsdag denne uka.

Skien brannvesen har en årrekke bidratt til utvikling og forbedring av skogbrannberedskapen nasjonalt. Onsdag skal brannvesenet trene sammen med operatørene fra Alarmsentralen 110 Telemark, mannskaper fra Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt, Telemark sivilforsvarsdistrikt, skogbranntroppene i Telemark, lokale brannvesen og ELS-støtteteam.
- Vi har et unikt samarbeid i norsk sammenheng mellom brannvesenene, Sivilforsvaret og et solid korps av skogbranntropper i Telemark. Derfor blir den øvelsen til onsdag veldig nyttig, hvor alle parter øver på sin del av oppgavene i en skogbrann. Dette sier Ove Stokkeland, varabrannsjef Skien brannvesen og innsatsleder for øvelsen.


Bildet er fra øvelsen på Notodden i 2011
ELS for store hendelser
ELS-støtteteam er et team som støtter ledelsen i håndtering av store hendelser i Buskerud, Telemark og Hedmark fylker. Dette teamet starter øvelsen tirsdag 4.juni, og skal arbeide sammen med resten av øvingsmannskapene ut øvelsen på onsdag. Skogbranntroppene er en viktig del av brannberedskapen i Telemark. Dette er et samarbeid mellom brannvesenene og 14 kommuner (Bø, Sauherad, Nome og Bamble har en egen ordning). Troppene består av fagpersonell innen skogsdrift. De arbeider til daglig med skogsrelatert arbeid, og er en ”reservestyrke” som kalles inn når det er behov for det ved en brann eller en øvelse. De blir lønnet for innsatsen.
- Hensikten med øvelsen er selvsagt å øve på samarbeidet, men også uttesting av nytt utstyr og nye slokkemetoder. Dette gjør at vi er svært godt rustet skulle det oppstå en skogbrann på våre trakter, avslutter Stokkeland.
Siste øvelse av dette omfang i Telemark ble gjennomført i 2011 på Notodden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar