onsdag 5. juni 2013

Full klaff for brannøvelsen

Skogbrannøvelsen i Nissedal, den såkalte Bjønntjønnbrannen er avsluttet. Øvelsen startet klokka 13 tirsdag og ble formelt avsluttet onsdag klokka 14.30. Da hadde om lag 100 personell vært i aktivitet, 68 av dem direkte involvert i slukningsarbeidet.

Ca 40 må skog tilhørende grunneier Erling Tveit ble berørt av øvelsen, som også ble fulgt av fly fra Grenland og Nome flyklubber. Innsatsleder Tore Metveit, sjef i Vest Telemark Brannvesen og leder av støtteteaamet i Skien Brannvesen, Ove Stokkeland kunne konstatere at den reelle brannen som ble påsatt klokken 12 onsdag, viste seg å være tung å tenne på, etter regnfallet torsdag kveld. Brann ble det likevel, ikke minst til glede for presse og kringkasting som hadde møtt mannsterke opp i skogsområdet mellom Gautefall og Nissedal.

Evalueringen av øvelsen viste at alt var gått etter planen, og at Nissedal brannvesen under ledelse av Tore Metveit har gjort jobben på en utmerket måte.

Personell fra flere kommuner i Telemark, 110-sentralen,  nabofylkene Buskerud og  Agderfylkene, Heimevernet og Sivilforsvaret har stått sammen om storøvelsen. Hensikten med samvirkeøvelsen har vært å samøve felles beredskapsressurser med tanke på å strke skogbrannressursene i Telemark.


Kontaktpersoner:
Tore Metveit
Brannsjef, Vest Telemark brannvesen - 97016957

Øvingsleder:
Varebrannsjef Skien brannvesen Ove Stokkeland, tlf 93054319

Mediekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver fylkesmannen i Telemark, Anne Spånem tlf 97700391

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar